Arranmore Community Energy Program - Clár Fuinnimh Árainn Mhór

Posted by: Client
Category: Comharchumann Oileán Árainn Mhór

Arranmore Interactive form (1)

This data collection form can be filled in digitally or printed and filled out on hard copy to be sent back to Digren Energy/Comharchumann Oileán Áriann Mhór
The purpose of this is to accurately ascertain the consumption requirement for the island.
This is an essential requirement to enable Digren Energy to design an appropriate system.
Ideally, if  all of this data could be collected it would enable Digren Energy to put together 3 potentially viable solutions.
Any proposed solution would need to be outlined in detail and confirm the actual reduction in energy cost.
From a design perspective the starting point is to design a system which will allow a 50% reduction of energy costs to each bill payer.

Is féidir an fhoirm bailithe sonraí seo a líonadh go digiteach nó is féidir í a phriontáil agus a líonadh ar chóip chrua le seoladh ar ais chuig Digren Energy/Comharchumann Oileán Áriann Mhór
Is é an cuspóir atá leis seo ná measúnú cruinn a dhéanmah ar riachtanas tomhaltais an oileáin.
Tá seo riachtanas le cur ar chumas Digren Energy córas cuí a dhearadh.
Más féidir na sonraí seo go léir a bhailiú, chuirfeadh sé ar chumas Digren Energy 3 phlean a d’fhéadfadh a bheith inmharthana a chur le chéile.
Ní mór aon réiteach molta a leagan amach go mion agus an laghdú iarbhír ar chostas fuinnimh a dhearbhú.
Ó thaobh an dearaidh de, is é an pointe tosaigh ná córas a dhearadh ina mbeadh laghdú de  50% ar chostais fuinnimh do gach íocóir billí.

Client