Is comharchumann fad-bhunaithe é Comharchumann Oileán Árainn Mhór, atá ag freastal ar phobal Árainn Mhór ó bhí 1976 ann.   Tá an Comharchumann á mhaoiniú ag Údarás na Gaeltachta faoi Scéim na gComharchumann Gaeltachta.  Ta clár oibre leathan forbartha pobail a chur i bhfeidhm ag an Chomharchumann ar a n-áirítear reáchtáil stór crua earraí, reáchtáil baile saoire & áiseanna spóirt, reáchtáil Cultúrlann, Caifé & seirbhísí do thurasóirí, cúrsaí oiliúna agus go leor eile – clár oibre atá faoi chúram bainisteoir an Chomharchumainn a fheidhmíonn faoi stiúir coiste bainistíochta an Chomharchumainn. Lena chois sin ceapadh an Comharchumann mar Cheanneagraíocht Pleanála Teanga in 2014.  Ullmhaíodh plean teanga in 2018 agus tá seacht mbliana ag an eagraíocht chun an phlean teanga a chur i bhfeidhm.

Seirbhísí Comharchumainn

Stór: Earraí Tógála & Earraí Tí, Earraí Talmhaíochta, Ola Dhíosal & Ceirisín, Gual, Bricíní Móna, Malaí & Ticéid Bruscair.

Clós an Chomharchimainn: Ionad Beir Chuige Ionad Údaraithe DLL

Seirbhísí Oifige: Seirbhís fótachóipeála, lannaíochta, faisc, próiseála focal. Tacaíocht le foirmeacha/iarratais.

Uaireanta Trádála:

Dé Luain, Dé Máirt, Dé Ceadaoin. 9:00am – 12:30in

Deardaoin, Dé hAoine. 9:00am – 12:30in  &  1:00in – 4:30in

Dúnta le haghaidh lóin 12:30in-1:00in

Bainisteoir: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh

Bord Bainistíochta 

Tomás Ó Coisdealbha  – Cathaoirleach

Louise Uí Bhaoill –  Rúnaí

Seán Ó Baoill – Cisteoir

Seán Ó Gallachóir- Ball

Laura Early – Ball

Proinsisas Ó Coisdealbha- Ball

Manás Ó Luaithairí – Ball

 

 

 

 

 

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo. is a long-established co-operative serving the community of Árainn Mhór since 1976. The co-operative is funded by Údarás na Gaeltachta under Scéim na gComharchumann Gaeltachta. The co-operative has a broad community development work programme including running a hardware store, holiday homes and sports facilities, running a cultural centre, café & tourism services, delivering training courses – the work programme is managed by the Co-op manager under the guidance of An Comharchumann Board of Management.  In addition Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo. was appointed as language planning lead organisation on the island in 2014.  A Language plan was prepared in 2018 and the organisation has a period of seven years to implement the plan.

Comharchumann Services

Store:  Building & Agricultural Supplies, General Hardware & Household Goods, Heating Oil, Coal, Briquettes, Gas, Refuse Tickets & Bags.

Approved WEEE Site

Office Services: Photocopying, Laminating, Fax, Forms Processing

Trading Hours:

Monday, Tuesday, Wednesday 9:00am – 12:30pm

Thursday, Friday  9:00am – 12:30pm –  1:00am – 4:30in

Closed for lunch:  12:30pm-1:00pm

Manager: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh

Management Committee 

Tomás Ó Coisdealbha – Chairperson

Louise Uí Bhaoill –  Secretary

Seán Ó Baoill – Treasurer

Seán Ó Gallachóir –  Member

Proinsisas Ó Coisdealbha- Member

Laura Early – Member

Manás Ó Luaithairí – Member