Is comharchumann fad-bhunaithe é Comharchumann Oileán Árainn Mhór, atá ag freastal ar phobal Árainn Mhór ó bhí 1976 ann.   Tá an Comharchumann á mhaoiniú ag Údarás na Gaeltachta faoi Scéim na gComharchumann Gaeltachta.  Ta clár oibre leathan forbartha pobail a chur i bhfeidhm ag an Chomharchumann ar a n-áirítear reáchtáil stór crua earraí, reáchtáil baile saoire & áiseanna spóirt, reáchtáil Cultúrlann, Caifé & seirbhísí do thurasóirí, cúrsaí oiliúna agus go leor eile – clár oibre atá faoi chúram bainisteoir an Chomharchumainn a fheidhmíonn faoi stiúir coiste bainistíochta an Chomharchumainn. Lena chois sin ceapadh an Comharchumann mar Cheanneagraíocht Pleanála Teanga in 2014.  Ullmhaíodh plean teanga agus ceapadh Oifigeach Pleanála Teanga i mí Mheán Fómhair 2019 leis an phlean teanga a chur i bhfeidhm.

Seirbhísí Comharchumainn

Stór: Earraí Tógála & Earraí Tí, Earraí Talmhaíochta, Ola Dhíosal & Ceirisín, Gual, Bricíní Móna, Malaí & Ticéid Bruscair.

Clós an Chomharchimainn: Ionad Beir Chuige Ionad Údaraithe DLL

Seirbhísí Oifige: Seirbhís fótachóipeála, lannaíochta, faisc, próiseála focal. Tacaíocht le foirmeacha/iarratais.

Uaireanta Trádála:

Dé Luain, Dé Máirt, Dé Ceadaoin. 9:00am – 12:30in

Deardaoin, Dé hAoine. 9:00am – 12:30in  &  1:00in – 4:30in

Dúnta le haghaidh lóin 12:30in-1:00in

Bainisteoir: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh

Bord Bainistíochta 

Jerry Early – Cathaoirleach

Louise Uí Bhaoill –  Rúnaí

Seán Ó Baoill – Cisteoir

Donnchadh Ó Domhnaill – Ball

Micheal Choilm Mac Giolla Easbuig – Ball

Tomás Ó Coisdealbha – Ball

Kayla Early – Ball

Proinsisas Ó Coisdealbha- Ball

Laura Early – Ball

Manás Ó Luaithairí – Ball

 

 

 

 

 

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo. is a long-established co-operative serving the community of Árainn Mhór since 1976. The co-operative is funded by Údarás na Gaeltachta under Scéim na gComharchumann Gaeltachta. The co-operative has a broad community development work programme including running a hardware store, holiday homes and sports facilities, running a cultural centre, café & tourism services, delivering training courses – the work programme is managed by the Co-op manager under the guidance of An Comharchumann Board of Management.  In addition Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo. was appointed as language planning lead organisation on the island in 2014.  A Language plan was prepared and a language planning officer was appointed in September 2019 to implement the plan.

Comharchumann Services

Store:  Building & Agricultural Supplies, General Hardware & Household Goods, Heating Oil, Coal, Briquettes, Gas, Refuse Tickets & Bags.

Approved WEEE Site

Office Services: Photocopying, Laminating, Fax, Forms Processing

Trading Hours:

Monday, Tuesday, Wednesday 9:00am – 12:30pm

Thursday, Friday  9:00am – 12:30pm –  1:00am – 4:30in

Closed for lunch:  12:30pm-1:00pm

Manager: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh

Management Committee 

Jerry Early – Cathaoirleach

Louise Uí Bhaoill –  Rúnaí

Seán Ó Baoill – Cisteoir

Donnchadh Ó Domhnaill – Ball

Micheal Choilm Mac Giolla Easbuig – Ball

Tomás Ó Coisdealbha – Ball

Kayla Early – Ball

Proinsisas Ó Coisdealbha- Ball

Laura Early – Ball

Manás Ó Luaithairí – Ball