Tá an Chultúrlann suite i bhFál an Ghabhann ag suíomh an Bhaile Saoire. Tá sí in aice le clós súgartha na bpáistí.  Bíonn an Chultúrlann oscailte go laethúil le linn an tsamhraidh agus cuirtear na háiseanna a leanas ar fáil intí:

Caifé an Ghabhann

Eolas do Chuairteoirí

Cartlann Oileáin Dhún na nGall

Leabhair Gaeilge do Phaistí

Áiseanna Picnice

Seomra Cruinnithe ar Cíos

Chun áiseanna a chur in áirithe, déan teagmháil leis An Chomharchumann. Fón: 074 9520533

An Chultúrlann is situated in Fál an Ghabhann within the grounds of the Holiday Village. It is adjacent to the children’s playground. An Chultúrlann is open daily in summer and provides the following facilities for visitors:

Caifé an Ghabhann

Visitor Information

Donegal Islands Archive

Irish Language Children’s Books

Outdoor Seating Area

Meeting Room Hire

To book facilities, contact An Comharchumann. Tel: 074 9520533

Ionad Seirbhísí Teanga

Tá Ionad Seibhísí Teanga Árainn Mhór lonnaithe sa Chultúrlann. Le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta, cuireann an t-ionad ábhair foghlama Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta a dteastaíonn uathu Gaeilge a fhoghlaim, blas na Gaeilge a fháil, nó a gcumas sa teanga a fheabhsú. Is é Teastas Eorpach na Gaeilge ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, an caighdeán creidiúnaithe atá aitheanta go hidirnáisiúnta atá á theagasc sna hionaid seo. Is iad na cúrsaí seo na t-aon chúrsaí creidiúnaithe sa tír atá ar fáil do dhaoine atá ag foghlaim na Gaeilge. Tá na cúrsaí grádaithe chun freastal ar dhaoine le cumais éagsúla teanga.

Language Service Centre

The Árainn Mhór Language Services Center is located in An Chultúrlann. With the support of Údarás na Gaeltachta, the center provides Irish language learning materials for adults who wish to learn Irish or improve their ability in the language. The European Certificate in Irish from the National University of Ireland, Maynooth, is the internationally recognized accredited standard taught in these centers. These courses are the only accredited courses in the country available to people learning Irish.  The courses are graded to cater for people with different language abilities.